Jorge Grech kiteb post ta’ ringrazzjament lill-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-ħatra ta’ Fr. Roderick Camilleri biex ikun l-Arċipriet ta’ Ħaż-Żabbar.

“Grazzi lill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-għaż;a tiegħi sabiex jaħtar lil Fr. Roderick Camilleri bħala l-Arċipriet il-ġdid ta’ Ħaż-Żabbar,” hu kiteb.

“Kemm hu sabiħ li tara saċerdot iben beltna jiġi maħtur sabiex imexxina u jgħaqqadna spiritwalment. Ċertament li kull Żabbar ser nilqgħuk b’idejna miftuħin sabiex flimkien naħdmu għall-paroċċa minn qalba, taħt il-ħarsa tal-Madonna tal-Grazzja.”

Facebook/Jorge Fenech


Bernard Xuereb