Sfortunatament, is-Segretarju Parlamentari, Alicia Bugeja Said għadha kemm ħabbret li ħalliena Randall Caruana.

“Għadu kif għadda għal ħajja ta’ dejjem Randall Caruana,” hi kitbet. “Randall serva ta’ direttur fid-Dipartiment tas-Sajd bejn 2013 u 2019, fejn ħdimna flimkien għal perjodu ta’ żmien.”

“Filwaqt li nirringrazzja lil Randall tas-servizz u d-dedikazzjoni tiegħu, nestendi l-kondoljanzi tiegħi lill-damilja kollha.”

Aħna mit-tim ta’ Gwida.mt nixtiequ nagħtu l-kondoljanzi lill-ħbieb u qraba ta’ Randall.

Facebook/Malta, News, Photos and People


Bernard Xuereb