Il-Baġit, bħal dejjem, qajjem diskussjoni kbira bejn kulħadd. Min jikkummenta fuq l-aktar affarijiet li laqtuh u min jgħid fejn seta’ sar aħjar.

Jonathan Abel iddeċieda li jikteb poeżija ħelwa fuq it-tema tal-Baġit fejn beda billi indirizza lill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Beda fuq nota tajba fejn faħħar it-tnaqqis tat-taxxa minn 15% għal 10%. Abel huwa magħruf għal liem partit jissapportja u tqabbila favur dan ma naqsitx. “Ħafna milli għidt kien tajjeb u ssodisfana, imma ħafna mill-proposti kienu tal-leader tagħna.”

Tgħid kieku jkollu futur bħala poeta Jonathan Abel?


Henzley  Bezzina