Adria Twins, li aktar kmieni din is-sena għamlu d-debutt tagħhom b'kanzunetta oriġinali b'dedika speċjali lil missierhom li ħalla din id-dinja f'inċident traġiku jiktbu, "Għażiż missier fis-sema, f’jiem bħal dawn, ir-realtà tolqot aktar, u tfakkarna li m’għadekx hawn. Kulma rridu hu li niċċelebraw flimkien bħalma konna, u m’hemm xejn f’din id-dinja li ma nagħmlux biex ikollkom lura magħna."

Huma jżidu, "Għalkemm ilu aktar minn sentejn, qisu lbieraħ. Anke jekk naħsbu fik u nsemmuk kuljum, xorta waħda nħossuha mhux reali. Forsi għax kien daqshekk f’daqqa, jew forsi għax xorta nixtiequ li ma kienx veru. Nispera li taf kemm għadek maħbub u dejjem se tibqa'. Nispera li taf li qed nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna. Nittama li taf li aħna lkoll grati għalik, minkejja li inti daqshekk 'il bogħod."

Huma jtemmu, "U nittamaw li xi darba, nerġgħu nkunu lkoll flimkien u niddiskutu l-affarijiet kollha li tlift minn meta tkun tlaqt. Għalissa, awguri f'għeluq sninek papà. Mit-tewmin tiegħek."


Emil Calleja Bayliss