Fuq il-paġna tad-Djoċesi Għawdxija, ttella' ritratt li anke jekk għandek fehma ta' reliġjon differenti, iġġiegħelek tammira kemm hawn ħutna minn fostna li jkunu lesti jħallu kollox u jmorru lil hinn minn xtutna biex jgħinu lil min hu fil-bżonn.

Din hija Sr Lux Marie; missjunarja tal-karità li għadha kif ħadet il-professjoni solenni tagħha fit-23 ta' Mejju li għadda.

Fl-okkażjoni tal-festa ta' San Benedittu Abbati; missier il-monakeżmu fil-punent, nawguraw ħidma mill-aqwa ma' dawk fil-bżonn, lill-missjunarji Maltin u Għawdxin kollha!

Ritratt: Facebook/ Diocese of Gozo


Clifford Galea