Fuq il-grupp ta' Facebook Poeżiji Maltin ta' Charmytime, Charmaine "Charmytime" Vella, l-amministratriċi tal-grupp, qasmet taqbila li kitbet hi stess dwar it-trijangolu ta' mħabba li nħoloq bejn Nicola, Dale, u Andriy fuq Love Island.

Din hi t-taqbila tagħha:

Mhux ħa ngħid li kien xi wieħed
Simpatiku jew favorit
Imma bniedem tarah jibki
Bħal qisni tħassartu ftit

Però qawl li jibqa' f'moħħi
Eżatt u kif għandu jkun
Jien dejjem nismagħhom jgħidu
Li t-tiġrija sal-barkun

Nagħtu ċ-ċans u naraw naqra
Kif jgħaddu erbat ijiem
Għax jekk din kienet tidrisa
Kollox jerġa' jkun kif kien

Fil-kummenti, kien hemm min qal li jaħseb li Dale u Nicola jerġgħu jirranġaw. Kummentattriċi oħra kitbet: "Jien ma narahx, imma min hawn ukoll fhimt kollox."

Facebook / Charmaine Vella & Love Island Malta


Bradley Cachia