Waqt TVAM ġew diskussi l-proposti tal-kunsilli lokali biex ikun hemm inqas spazji għall-karozzi fi pjazez ngħidu aħna, u forsi jibda jintuża taħt l-art. Il-problema ta' parking tista' żżid l-ammont ta' traffiku li jkollna madwarna.

"Għandna ħafna kunsilli lokali bi proposti biex il-pjazez tagħna niftħuhom aktar, inħallu t-traffiku għaddej imma nnaqqsuh ħafna aktar, inħallu spazju għall-parking, imma niftħu parking taħt l-art."

X'taħseb dwar din l-idea ta' spazji għall-parking taħt l-art?


Kyle Zarb