Kont taf li l-missjunarja li saret qaddisa Madre Tereża żaret Malta mhux darba biss iżda fi tliet okkażjonijiet differenti? Filmat nostalġiku li ttella’ mill-paġna ta’ Facebook Malta Audio Visual Memories juri lil Madre Tereża tasal f’Malta għall-ewwel darba fl-1967.

Il-filmat issegwiha tinżel l-ajruplan, fejn hi tiġi milqugħa b’entużjażmu minn folla żgħira, inkluż il-mibki qassis Charles Vella, li huwa magħruf sew fost il-Maltin talli waqqaf il-Moviment ta’ Kana.

Madre Tereża sabet ruħha lura Malta fl-1971, iżda r-raġuni għall-ewwel u t-tieni żjarat tagħha f’pajjiżna mhix magħrufa. Persuna ssuġġeriet fil-kummenti li Madre Tereża kienet mistiedna għal ikla personali minn Mrs Audrey Pisani. Dan jikkuntrasta mal-vjaġġ tagħha fl-1976, meta ġiet Malta biex tindirizza s-Sitt Kungress Dinji tal-Federazzjonijiet Lasalljani.

Din tal-aħħar kienet l-aħħar żjara magħrufa tagħha qabel Madre Tereża ħallietna fl-1997.


Nicole Barbara