Xahar ġdid għas-sena 2023 u aspetattivi ġodda ma jonqsux! L-Oroskopju mwassal mill-astroloġista Pauljon Aquilina. Hu jagħtina l-Oroskopju għas-sena 2023, ibbażat fuq l-imħabba, il-karriera u inġenerali. Għandkom iċ-ċans li taqtgħu il-kurżità għal dan ix-xahar. 

fg

Aries mill-21 ta’ Marzu sal-20 ta’ April                                                           

F’dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik Aries ser tkun ġimgħa ta’ għarfien u ta’ bilanċ. F’dan il-qamar kwinta se jkollok tesperjenza dak li int taf x’hemm riesaq lejk. B’responsabbiltà sib ħin sabiex twettaq analiżi profonda sabiex tkun aktar trankwill meta fil-fatt ser tkun qiegħed tesperjenza dan kollu.

 L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgha huwa l-Ġimgħa. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgha huwa Capricorn. Aries huma magħrufin bħala persuni ta’ fehma soda.  Namaste.

 Taurus mill-21 ta’ April sal-20 ta’ Mejju                                                  

F’dan il-qamar kwinta l-ġimgħa taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik Taurus ser tkun ġimgħa ta’ għarfien aħjar ta’ dak li int tixtieq twettaq. Issa int qiegħed f’pożizzjoni aktar ideali sabiex tagħraf aħjar dak kollu li int għandek madwarek u b’hekk int tista’ tanalizza aħjar dak kollu sabiex tkun f’qagħda aħjar għax-xhur li ġejjin.  Irrifletti.

 Kuluri favoriti ma’ Taurus huma l-aħmar u r-roża. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. Taurus huma magħrufin li jimxu mal mument. Namaste.

gh

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju                                   

F’dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik Gemini ser tkun ġimgħa fejn int issa trid tkun aktar determinat fid-deċiżjonijiet tiegħek. Minħabba li bħal qisek inqbadt ġo ħafna sitwazzjonijiet dawn issa taf dwarhom u għalhekk issa għaraf tieħu l-aħjar deċiżjoni ta’ fejn int sejjer.  Għaraf biss li int tista’ tkun aħjar minn dak li tinsab fih fil-preżent.

 L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta l-Erbgħa. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Virgo. Gemini huma magħrufin għat tmexxija ntensiva tagħhom. Namaste.

 gh

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju                                                                                                                                         

F’dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik Cancer ser tkun ġimgħa ta’ ħsieb biss tiegħek innifsek. Issa wasal il-mument li tagħraf biss x’hemm bżonn għalik sabiex dak li int tħoss tagħraf tkompli miexi bih u lejn aktar stabbilta’. Issa ma tistax ma tagħrafx lilek innifsek meta int taf li hemm opportunitajiet resqin lejk.

 Kuluri favoriti ma’ Cancer huma l-blu u isfar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis. Cancer huma magħrufin bħala persuni ta’ moral effetiv ħafna.  Namaste.

 jh

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu                                                   

F’dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik Leo ser tkun ġimgħa li int tista’ tbiddel u tirranġa b’mod għaqli dak li int qiegħed tesperjenza. Issa li ilek ġimgħat tesperjenza dak li għaddej minnu huwa l- waqt ideali li int kapaċi tbiddel kif verament tixtieq int. Għalhekk wettaq dan.

 Kuluri favoriti ma’ Leo huma l-aħmar u l-kannella. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. Leo huma magħrufin għat tkattir. Namaste.

 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru                               

F’dan il qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik Virgo ser tkun ġimgħa sabiex twettaq ftit kontijiet.  Tul dawn l-aħħar ġimgħat int taf li kellek ħafna nfieq li ma stajtx tevita.  Għalhekk issa li dan għadda tista’ twettaq analiżi tas-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek. Wettaq dan b’għaqal.

 L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Sagittarius. Virgo huma magħrufin għal istabillta’ tagħhom. Namaste.

 gh

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-23 ta’ Ottubru                             

F’dan il qamar taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik Libra ser tkun ġimgħa li tnaqqas ftit mill-ħidma tiegħek u tieħu ftit ħin għal xi eżercizzju u dan sabiex grazzi għal dan int tkun tista’ tikkonċentra aktar fuq il- madwar tiegħek.   Għaraf li tieħu din il-pawża żgħira għax inkella ser toħloq ħafna pressjoni madwarek.

Kuluri favoriti ma’ Libra huma l-aħmar u l-kannella. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. Libra huma magħrufin għat tfassil iddettaljat tagħhom. Namaste.

hg

Scorpio mill-24 ta’ Ottubru sat-22 ta’ Novembru                     

F’dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik Scorpio ser tkun ġimgħa li għalkemm qegħda taħt pressjoni sabiex tieħu ċertu deċiżjonijiet xorta waħda trid tipprova twettaq dan fl-aħjar ħin komdu għalik u ma tieħux deċiżjonijiet magħġla.  Minħabba l-pressjoni li għandek madwarek kun kawt u għaraf biss x’inhu l-aħjar għalik.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis. Il-Kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Jade Red. Scorpio huma magħrufin għal idejat fundamentali tagħhom. Namaste.

 gh

Sagittarius mit-23 ta’ Novembru sat-22 ta’ Diċembru

F’dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik Sagittraius ser tkun ġimgħa li tagħraf torganizza aħjar is-sitwazzjoni tad-dar tiegħek. Ovvjament minħabba li f’dawn il-ġimgħat kont impenjat ma stajtx iżżomm id-dar organizzata u peress li int persuna li tħobb kollox organizat issa għandek il-ħin għal dan.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. Il-Kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Opal Fire. Sagittarius huma magħrufin għal idejat pożittivi li joffru. Namaste.

 gh

Capricorn mit-23 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar                          

F’dan il qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik Capricorn ser tkun ġimgħa li tmexxi lilek innifsek aħjar fir-relazzjoni ta’ l-imħabba tiegħek. Int taf li żgur ma tixtieqx tagħddi minn dak li int esperjenzajt fil- passat. Għalhekk f’dawn il-ġranet wettaq dik il-motivazzjoni sabiex l-imħabba li għandek tkompli titkattar.

 Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma l-aħmar u l-kannella. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa. Capricorn huma magħrufin bħala persuni ta’ komunikazzjoni pożittiva. Namaste

 hg

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar                                 

F’dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik l-istess Aquarius ser tkun ġimgħa ta’ għarfien aħjar dwar il-madwar komplut tiegħek. Bil-mod il-mod kull parti mill-ħajja tiegħek qiegħda tieħu stampa aktar ċara sabiex b’hekk int tista’ tagħraf liema direzzjoni ser tkun l-aktar ideali għalik. Ma hemmx għalfejn tgħaġġel. Analizza u wettaq. 

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma l-aħmar u l-kannella. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. Aquarius huma magħrufin bħala nies immotivati ħafna. Namaste.

gh

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu                                               

F’dan il qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Aquarius għalik Pisces ser tkun ġimgħa sabiex tibbilanċja l-ħin tiegħek. Int trid tgħaraf kif iżomm bilanċ bejn il-karriea u dawk ta’ madwarek. Dan huwa mportanti u ma tistax ma ssibx dan il-bilanċ għax jaf ikollok konsegwenzi li tista’ ma ssibx kontroll tagħhom. Għalhekk wettaq dan il-bilanċ.

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma l-blu u l-griż L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. Pisces huma magħrufin għad direzzjonijiet pożittivi tagħhom.  Namaste


Kyle Zarb