Ritratt li qed jiċċirkola fuq il-mezzi soċjali qed jgħid li hemm xi nies li qed iduru bieb bieb biex jagħmlu xi testijiet fid-dar għall-Covid-19. Il-Pulizija u R-Red Cross tagħmilha ċara li ma taw l-ebda awtorizzazzjoni sabiex dan ir-ritratt jiċċirkola.

Madanakollu tgħid li hu minnu li m'hemm ebda persuna li hi awtorizzata tagħmel id-door to door screening.


Anthony Baldacchino