Il‑websajt tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta Knisja.mt ħabbret ir‑regolamenti għad‑Dħul fl‑Iskejjel tal‑Knisja f’Malta u f’Għawdex għas‑sena skolastika ta' bejn l-2024 ul-2025

B’kollox hemm 1,790 post vakanti għall‑istudenti (1,538 f’Malta u 252 f’Għawdex).

L-‘Applikazzjonijiet li jidħlu tard’ se jintlaqgħu bejn is-7 u l-14 ta’ Diċembru. Se jkunu qed jintlaqgħu bejn l-20 u d-29 ta’ Frar. Il‑lista tad‑dokumenti meħtieġa, il‑ġranet meta wieħed għandu japplika u dettalji oħra huma mniżżla fir‑regolamenti.

In‑numru ta’ postijiet vakanti għad‑dħul fl‑iskejjel tal‑Knisja f’Malta għas‑sena skolastika 2024‑2025 huwa kif ġej:

MALTAPostijiet Vakanti SubienPostijiet Vakanti BnietTotal Postijiet Vakanti
L-Ewwel Sena Kindergarten9696192
It-Tieni Sena Kindergarten86346432
L-Ewwel Sena Primarja356228584
L-Ewwel Sena Sekondarja25971330
TOTAL7977411,538

In‑numru ta’ postijiet vakanti għad‑dħul fl‑iskejjel tal‑Knisja f’Għawdex għas‑sena skolastika 2024‑2025 huwa kif ġej:

GĦAWDEXPostijiet Vakanti SubienPostijiet Vakanti BnietTotal Postijiet Vakanti
   
   
L-Ewwel Sena Kindergarten  108
L-Ewwel Sena Sekondarja7272144
TOTAL  252

Għal iżjed informazzjoni utli idħol HAWN


Kyle Zarb